Šindler, důlní a stavební společnost s r.o.

Provádíme výstavbu vodohospodářských staveb a inženýrské sítě

Jsme firma s dlouholetou tradicí!

?

Šindler, důlní a stavební společnost s r. o. se zabývá výstavbou vodohospodářských staveb a prováděním inženýrských sítí již od roku 1991.
Od svého vzniku naše společnost vybudovala či zrekonstruovala mnoho vodních nádrží a rybníků. Technická úroveň našich zaměstnanců a technické vybavení firmy zaručuje provedení zmíněných prací ve požadované kvalitě. Hlavní činností naší společnosti je výstavba inženýrských sítí, zejména výstavba kanalizačních a vodovodních řadů a stavba čistíren odpadních vod.

Zaměstnanci a vedení společnosti mají dlouholeté zkušenosti s realizaci uvedených staveb, což dává záruku kvality provedených prací a spokojenosti zákazníka.

Kanalizace, vodovody čističky odpadních vod

Výstavba vodních nádrží úpravy vodních toků

Naše činnosti

Mezi naše hlavní obory činnosti patří

Výstavba inženýrských sítí – vodovody a kanalizace, vodojemů, ČOV, úpraven vody
protipovodňových opatření, úpraven vodních toků a nádrží.

Sídlo

Plzeňská 276/290
150 00, Praha 5

IČ:002 043 82

Kancelář

Brodská 23
261 01, Příbram 5

Tel: 318 632 479