Šindler, důlní a stavební společnost s r.o.

Nabídka

Společnost Šindler, důlní a stavební spol. s.r.o. je stavební společností specializující se na výstavbu vodohospodářských děl, výstavbu inženýrských sítí a provádění zemních prací.

Mezi hlavní obory činnosti patří

Společnost zaměstnává v profesích potřebných pro výstavbu vodohospodářských staveb 70 pracovníků. Všichni zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti z provádění vodohospodářských staveb.

Společnost Šindler, důlní a stavební spol. s r.o. provádí výstavbu vodohospodářských staveb již od roku 1993. Společnost disponuje veškerým strojním vybavením pro takovouto práci jakož i kvalifikovanými pracovníky s dlouholetými zkušenostmi.

Společnost provádí výstavbu a rekonstrukce vodních nádrží, čištění a úpravy koryt řek a potoků.

Sídlo

Plzeňská 276/290
150 00, Praha 5

IČ:002 043 82

Kancelář

Brodská 23
261 01, Příbram 5

Tel: 318 632 479